Spreekbuis, beslisser, maatje: een mentor is het allemaal

cross

Stel je voor dat je door ziekte of een beperking niet goed in staat bent om voor je eigen zorgbelangen op te komen. En geen familie hebt die je hierbij kan helpen. Zou jij dan ook niet blij zijn met een mentor?

Ilse is dat zeker. Zij is 58 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Zelf beslissingen nemen in zorg en welzijn vindt ze moeilijk. Daarom is zij heel blij met haar mentor Renske. Als mentor is Renske de wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon van Ilse. Zij bezoekt haar regelmatig en dan maken ze een wandeling of doen een spelletje. Daarnaast helpt zij haar bij het maken van keuzes in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld over het wel of niet laten vaccineren of opereren. Ook praat Renske regelmatig met de zorgverleners van Ilse. Ze zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Voor Ilse betekent het mentorschap behoud van eigen regie. Renske vindt het mentorschap een verrijking van haar leven.

Renske is een van de 370 vrijwillige mentoren van Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. Onze Stichting biedt mentorschap aan volwassenen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt ingesteld door de rechter. Onze Stichting wordt hiervoor benoemt door de rechtbank en als mentor voer je het mentorschap uit. De Stichting schoolt en begeleidt jou in je rol als mentor.

Wat krijg jij als mentor?

•             uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact
•             werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
•             scholing en begeleiding
•             een goede match met de cliënt
•             een maandelijkse onkostenvergoeding

Ben jij de persoon die:

•             affiniteit heeft met volwassenen met een ziekte of beperking
•             zich goed kan inleven in anderen
•             communicatief vaardig is en beslissingen durft te nemen
•             minimaal op MBO-4 niveau is opgeleid
•             minimaal 4 uur per maand beschikbaar is

Naast Ilse zijn er nog veel meer mensen die een mentor zoeken, dus word ook mentor!

Heb jij interesse en wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze coördinatoren.
Voor meer informatie kun je ook kijken op de pagina Mentor worden