ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

De belastingdienst heeft Stichting Mentorschap Noordwest en Midden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat als je onze Stichting financieel steunt, deze gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 

Doel Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

Stichting Mentorschap Noordwest en Midden biedt mentorschap aan mensen in haar werkgebied, uitgevoerd door goed geschoolde vrijwilligers. Het gaat hierbij om mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. 

Ons steunen?

Als je onze Stichting financieel – of op een andere manier – wil steunen, neem dan contact op met: 
Lydia Hogeling, directeur-bestuurder Mentorschap Noordwest en Midden: 06 204 164 38 of lhogeling@stichtingmentorschap.nl

 


Stichting Mentorschap Noordwest en Midden

  • IBAN - 
  • BIC - 
  • Kamer van Koophandel - 37127480
  • Statutaire naam - Stichting Mentorschap

Standaardformulier publicatieplicht ANBI