KLACHTENREGELING

Stichting Mentorschap is aangesloten bij Mentorschap Nederland. Deze overkoepelende vereniging heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie.

Heb je een klacht over een medewerker of een bepaalde handelswijze van Stichting Mentorschap, dan gaan wij er vanuit dat je het eerst met een van onze medewerkers bespreekt en samen naar een oplossing zoekt.

Mocht dit niet naar tevredenheid gaan, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de klachtencommissie, via klacht@stichtingmentorschap.nl

Lees meer in de Klachtenregeling Stichting Mentorschap.