MENTORSCHAP BIEDT UITKOMST

Er is een groeiende groep mensen in Nederland die hulp nodig heeft bij het houden van de regie in zorg en welzijn. Dit zijn mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking of dementie, die geen familieleden of naasten hebben die deze hulp kunnen bieden. Voor deze mensen is een mentor dé oplossing. Een mentor behartigt de belangen van een cliënt in zorg en welzijn. Het mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Stichting Mentorschap Noordwest en Midden wordt hiervoor benoemd door de rechtbank. Wij werven, trainen en begeleiden vrijwilligers die de uitvoering van het mentorschap doen. Onze vrijwilligers bieden een combinatie van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid.


In de onderstaande animatie krijg je meer informatie over het mentorschap.