Met recht betrokken

Sommige mensen zijn door een ziekte of beperking niet volledig in staat om zelf beslissingen te nemen en voor zichzelf op te komen. Als zij niemand om zich heen hebben die dat kan overnemen kan Stichting Mentorschap (Noordwest en Midden) door de rechtbank als mentor benoemd worden. Wij werven, trainen en begeleiden vrijwilligers die de uitvoering van het mentorschap doen, waardoor we een combinatie bieden van professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid.
Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur. Op deze website vindt u informatie over mentor worden, aanmelden voor een mentor en over onze organisatie. Als u meer wilt weten neemt u dan gerust contact op met de coördinator in uw regio.

BIJEENKOMSTEN STICHTING MENTORSCHAP REGIO NOORDWEST

U vindt hier de data, locaties en inhoudelijke informatie over de scholings- en intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers van Stichting Mentorschap in de regio Noordwest.

meer informatie & aanmelden

BIJEENKOMSTEN STICHTING MENTORSCHAP REGIO MIDDEN

U vindt hier de data, locaties en inhoudelijke informatie over de scholings- en intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers van Stichting Mentorschap in de regio Midden.

meer informatie & aanmelden