Trainingen

Hieronder vind je meer informatie over de Basiscursus per regio. Deze cursus is bedoeld voor startende mentoren. 

Basiscursus

Aan startende mentoren in de regio Utrecht en 't Gooi en Flevoland bieden wij de basiscursus aan.
Dit is een cursus van twee dagdelen.
Tijdens deze cursus doe je de basiskennis op voor het mentorschap.

Programma

In de basiscursus komen in ieder geval deze onderdelen aan de orde:
- Wet- en regelgeving
- Kwaliteitseisen
- Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid
- De organisatie van de zorg en het zorgplan
- Doelgroepen / ziekten en beperkingen
- Communicatie / bejegening

De basiscursus vindt circa 4x per jaar plaats in Utrecht, afhankelijk van het aantal cursisten. 

Neem voor meer informatie over de inhoud, de cursusdata en aanmelden contact op met: 
Regio Utrecht: Joost Davidse 06 101 601 39 of jdavidse@stichtingmentorschap.nl
Regio Gooi/Flevoland/Baarn/Soest: Monique Kuijpers, 06 203 097 58 of mkuijpers@stichtingmentorschap.nl


Basiscursus

Aan startende mentoren in de regio Zuid-Holland Zuid bieden wij de basiscursus aan.
Dit is een cursus van twee dagdelen.
Tijdens deze cursus doe je de basiskennis op voor het mentorschap.

Programma

In de basiscursus komen in ieder geval deze onderdelen aan de orde:
- Wet- en regelgeving
- Kwaliteitseisen
- Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid
- De organisatie van de zorg en het zorgplan
- Doelgroepen / ziekten en beperkingen
- Communicatie / bejegening

De basiscursus vindt circa 4x per jaar plaats, afhankelijk van het aantal cursisten. 

Neem voor meer informatie over de inhoud, de cursusdata en aanmelden contact op met: 
Iwan Vernooij: 06 570 857 81 of ivernooij@stichtingmentorschap.nl


Basiscursus

Aan startende mentoren in de Noord-Holland bieden wij de basiscursus aan.
Dit is een cursus van twee dagdelen.
Tijdens deze cursus doe je de basiskennis op voor het mentorschap.

Programma

In de basiscursus komen in ieder geval deze onderdelen aan de orde:
- Wet- en regelgeving
- Kwaliteitseisen
- Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid
- De organisatie van de zorg en het zorgplan
- Doelgroepen / ziekten en beperkingen
- Communicatie / bejegening

De basiscursus vindt circa 4x per jaar plaats in Alkmaar, afhankelijk van het aantal cursisten. 

Neem voor meer informatie over de inhoud, de cursusdata en aanmelden contact op met: 
Tamara Kloosterman: 06 576 052 18 of tkloosterman@stichtingmentorschap.nl
Lynnie Veltman: 06 816 979 96 of lveltman@stichtingmentorschap.nl