Stichting Mentorschap heeft jarenlange ervaring met mentorschap en beschikt over expertise ten aanzien van mentorschap en aanverwante thema's. Vrijwilligers bieden we naast de introductiecursus periodieke scholing aan die direct aansluit bij de praktijk. Daarnaast bieden we basis- en verdiepingstrainingen, waarmee we professionals in staat stellen kennis over mentorschap op te doen. 

Hieronder leest u meer over ons aanbod van scholings- en trainingsactiviteiten (intern en extern) en kunt u zich direct aanmelden.

 

Alle mentoren die aangesloten zijn bij Stichting Mentorschap kunnen onderstaande trainingen kosteloos volgen. Wij hebben mentor trainingen en themabijeenkomsten. Nog wat informatie algemeen en eventueel. Bijvoorbeeld over de regio en de plaatsen waar deze trainingen gevolgd kunnen worden.


Intervisie

Hier vindt u het programma van regionale intervisiebijeenkomsten. U kunt hieraan deelnemen als u bij ons mentor bent in de betreffende regio. Uw regio-ondersteuner/ coordinator kan uw eventuele vragen over de intervisie beantwoorden.

Meer informatie

Aankomende data

Alkmaar, maandag 19 februari 2018, 20:00

Aanmelden


Den Helder, woensdag 7 maart 2018, 20:00

Aanmelden


Hoorn, woensdag 14 maart 2018, 20:00

AanmeldenMensen met LVB

 

 

Meer informatie

Aankomende data

Schagen, vrijdag 9 februari 2018, 13:00

AanmeldenIntroductiecursus mentorschap

Introductiecursus voor nieuwe mentoren in de regio Noordwest-Holland. 

Meer informatie

Aankomende data

Alkmaar, vrijdag 13 april 2018, 9:30

AanmeldenAlle mentoren die aangesloten zijn bij Stichting Mentorschap kunnen onderstaande trainingen kosteloos volgen. Wij hebben mentor trainingen en themabijeenkomsten. Nog wat informatie algemeen en eventueel. Bijvoorbeeld over de regio en de plaatsen waar deze trainingen gevolgd kunnen worden.


Kenniscarrousel regio Utrecht

We bieden op deze middag diverse workshops aan. Je krijgt het programma ongeveer een maand te voren van je coordinator en vanaf dat moment is ook aanmelden mogelijk. De kenniscarrousel is vooral bedoeld voor mentoren van Stichting Mentorschap in de regio Utrecht, maar ook mentoren uit andere regio's zijn welkom. Meer informatie kun je bij je coördinator krijgen. 

Meer informatie

Aankomende data

Utrecht, vrijdag 2 november 2018, 13:00

AanmeldenKenniscarrousel Gooi/ Flevoland

We bieden op deze middag diverse workshops aan. Je krijgt het programma ongeveer een maand te voren van je coordinator en vanaf dat moment is ook aanmelden mogelijk. De kenniscarrousel is vooral bedoeld voor mentoren van Stichting Mentorschap in de regio Gooi/ Flevoland, maar ook mentoren uit andere regio's zijn welkom. Meer informatie kun je bij je coördinator krijgen. 

Meer informatie

Aankomende data

Baarn, zaterdag 13 oktober 2018, 11:00

AanmeldenKenniscarrousel regio Zuid-Holland Zuid

We bieden op deze middag diverse workshops aan. Je krijgt het programma ongeveer een maand te voren van je coordinator en vanaf dat moment is ook aanmelden mogelijk. De kenniscarrousel is vooral bedoeld voor mentoren van Stichting Mentorschap in de regio Zuid-Holland Zuid, maar ook mentoren uit andere regio's zijn welkom. Meer informatie kun je bij je coördinator krijgen. 

Meer informatie

Aankomende data

Sliedrecht, woensdag 31 oktober 2018, 13:00

AanmeldenTrainingen voor professionals. Nog wat informatie algemeen en eventueel. Bijvoorbeeld over de regio en de plaatsen waar deze trainingen gevolgd kunnen worden.


Basiscursus mentorschap

Deze cursus is geschikt voor professionele mentoren, bewindvoerders en anderen die behoefte hebben aan basiskennis over mentorschap. Startende mentoren doen middels deze training de benodigde kennis op om aan de slag te gaan en meer ervaren mentoren verrijken hun praktijkervaring en opgedane expertise met basiskennis. In het programma is ruimte voor vraagstsukken uit de eigen praktijk van deelnemers. Als deelnemer ontvangt u een reader met theorie, die u na de cursus als naslagwerk kunt blijven gebruiken. De kosten voor deze basiscursus bedragen 325,- ex. BTW.

Programma

In de basiscursus komen in ieder geval deze onderdelen aan de orde:
- Wet- en regelgeving
- Kwaliteitseisen
- Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheid
- De organisatie van de zorg en het zorgplan
- Doelgroepen/ ziekten en beperkingen
- Communicatie/ bejegening

De kosten voor de basiscursus mentorschap bedragen 325 euro ex. BTW. Koffie/ thee, lunch en (digitale) reader zijn bij deze prijs inbegrepen.

Meer informatie

Aankomende data

Baarn, vrijdag 22 juni 2018, 10:00

Aanmelden


Baarn, vrijdag 14 september 2018, 10:00

Aanmelden


Baarn, vrijdag 23 november 2018, 10:00

AanmeldenHet mentorschap voor personen met een lichte verstandelijke beperking

In deze training krijg je handvatten voor de omgang met je licht verstandelijk beperkte cliënt. We vertalen theoretische kennis over het sociaal emotioneel functioneren en de verbale en handelingsgerichte vaardigheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking naar de praktijk van de wettelijk vertegenwoordiger. De BPBI heeft 3 PE-punten toegekend voor deze training.   

De kosten van deze training bedragen 175,- ex. BTW

Meer informatie


Dementie, ziekte en zorg

Theoretische kennis over dementie vertalen we naar de praktijk van de mentor, zodat je naar huis gaat met handvatten voor de omgang met en vertegenwoordiging van je client(en) met dementie. Theoretische kennis over de symptomen van dementie en, de gedrags- en pscychische problemen vertalen we naar de praktijk van de wettelijk vertegenwoordiger. De BPBI heeft 3 PE-punten toegekend voor deze training.

De kosten van deze cursus bedragen 175,- ex. BTW

Meer informatie

Aankomende data

Baarn, donderdag 21 juni 2018, 13:00

AanmeldenEthiek en morele dilemma's in het mentorschap

Als mentor loop je  tegen allerlei vragen aan: praktische, juridische maar ook morele. Hoe herken je morele dilemma’s en wat moet je ermee? En hoe te denken over je rol als mentor?  Daarover gaat deze training. Omdat ethiek pas gaat leven als je het koppelt aan ervaringen, werken we aan de hand van concrete praktijkervaringen van deelnemers. Die bespreken we aan de hand van specifieke reflectiemethodes. De BPBI heeft 3 PE-punten toegekend voor deze training.

De kosten voor deze training bedragen 175,- ex. BTW

Meer informatie

Aankomende data