MENTOR WORDEN

Stichting Mentorschap is er voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Als mentor bent u wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, bent u bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast bent u als mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. U neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van uw cliënt daarbij als leidraad. 

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Of wilt u zich aanmelden als mentor? Dan komen we graag me u in contact! U kunt contact opnemen met de coördinator in uw regio, die u meer kan vertellen over de procedure, de cursus en de vacatures. De contactgegevens van coördinatoren vindt u hier.

We maken altijd eerst graag kennis met u in een gesprek. Ter voorbereiding daarop kunt u eventueel alvast het aanmeldformulier invullen.


Ieder mentorschap is anders. U bepaalt samen met uw cliënt hoe u het mentorschap uitvoert binnen de wettelijke bepalingen en richtlijnen van de organisatie. Als mentor voert u in ieder geval onderstaande taken uit:

- Regelmatig bezoek aan uw cliënt (minimaal 1x per maand) om deze zo goed mogelijk te leren kennen, een vertrouwensrelatie op te bouwen en om te kijken of de zorg goed loopt.

- Ondersteunen of vertegenwoordigen van uw cliënt bij besprekingen over de zorg en het zorgplan en erop toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

- Besluiten nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met uw cliënt.

- Contacten namens en met uw cliënt met onder andere behandelaars, de zorgorganisatie, de bewindvoerder en soms met familieleden.

- Rapporteren over uw werkzaamheden als mentor in het online registratieprogramma en jaarlijks aan de rechtbank.

Opleiding

Als u mentor wordt bij Stichting Mentorschap volgt u de introductiecursus, waarin u de basiskennis voor de mentor opdoet. De wet- en regelgeving, doelgroepen, de organisatie van de zorg en de praktijk van het mentorschap komen aan de orde. U ontvangt een reader die u als naslagwerk kunt gebruiken.

Door het jaar heen worden bijscholingen aangeboden over diverse thema's en kunt u deelnemen aan de regiogroep/ intervisie in uw regio. Ook kunt u deelnemen aan de landelijke Dag van de Mentor, die wordt georganiseerd door de Vereniging Mentorschap Nederland.

Begeleiding

De coördinator in uw regio stelt u voor aan een cliënt en zet samen met u de benodigde stappen om het mentorschap van start te laten gaan.

De regio-ondersteuner is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft of ergens tegenaan loopt bij de uitvoering van het mentorschap. De regio-ondersteuner kijkt en denkt met u mee Ook organiseert de regio-ondersteuner de intervisie/ regiogroep waar u kunt uitwisselen met andere mentoren.

U ontvangt als mentor een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten en overige kosten. Bij de start van het mentorschap maakt u hierover afspraken met uw coordinator.

In Noordwest-Holland

A. Mentor voor vriendelijke jongeman van 23 in Beverwijk

Voor een jongen van 23 jaar met een licht verstandelijke beperking, zijn wij op zoek naar een mentor die maandelijks het contact met hem wil onderhouden.

Hij woont op een begeleid wonen project van de SIG in Beverwijk en werkt 5 dagen per week op een kinderboerderij. Zijn hobby’s zijn gamen, muziek luisteren en sport kijken. Hij is een groot fan van Ajax!

Hij heeft al 5 jaar een relatie met een meisje en is erg verliefd. Hij zou graag een iets jongere mentor willen,zoals hij zelf zegt: “Iets meer van deze tijd.”

B. Mentor die een oogje in het zeil kan houden bij zelfstandig wonende meneer in IJmuiden

In IJmuiden woont een meneer van 56 jaar zelfstandig met ambulante begeleiding. Meneer werkt dagelijks en zijn hobby’s zijn bowlen, verkeersregelaar en sauna. Meneer heeft in het verleden contact gehad met een mevrouw waardoor hij in de schulden is geraakt en een aantal jaar een curator heeft gehad. Dat is nu niet meer nodig en meneer gaat zijn eigen financiën weer beheren. We zijn op zoek naar een rustige mentor die meneer kan ondersteunen en een oogje in het zeil kan houden om te voorkomen dat de verkeerde mensen misbruik van hem maken.

C. Vriendelijke en geduldige mentor voor 85-jarige man in Schalkweide/ Haarlem

Wij zijn op zoek naar een mentor voor een 85 jarige dementerende meneer die in een zorginstelling woont. Meneer heeft geen sociaal netwerk en geen familie waar hij contact mee heeft en is bekend met somberheidsklachten. Wij zijn op zoek naar een mentor die meneer minimaal eens per maand wil bezoeken en contact wil onderhouden met de zorg.

D. Mentor voor 41-jarige muziekliefhebber in Purmerend

Voor een 41-jarige man met een licht verstandelijke en lichamelijke beperking, zijn wij in de omgeving Purmerend op zoek naar een mentor. Meneer is een muziekliefhebber en maakt graag uitstapjes. Hij houdt van een goed gesprek, kan humoristisch zijn en heeft een relativerende kijk op het leven. Meneer woont op een woongroep en is vier dagen per week actief bij een dagbestedingscentrum in Purmerend.

Door zijn verstandelijke beperking en lichamelijke toestand heeft hij de steun van een mentor nodig die zijn belangen behartigt en hem helpt bij het maken van beslissingen.

E. Mentor voor 27-jarige sportieve man in Purmerend

Voor een vrolijke man van 27 jaar met een verstandelijke beperking, zijn wij op zoek naar een mentor in de omgeving Purmerend. Meneer kan niet praten en probeert via gebaren aan te geven wat hij wil. Hij heeft altijd een bal bij zich waar hij graag mee overgooit en als er muziek wordt afgespeeld is hij meestal erg vrolijk en energiek.

Hij woont op een woongroep waar hij volledige begeleiding krijgt en hij gaat vier dagen per week naar een dagbestedingscentrum. Hij kan zelf zijn keuzes verbaal niet kenbaar maken, daardoor heeft hij een mentor nodig die opkomt voor zijn belangen.

F. Mentor voor 21-jarige brandweerliefhebber in Zaandam

Voor een jongeman van 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en autisme, zijn wij in de omgeving Zaandam op zoek naar een mentor. Hij is een echte liefhebber van alles wat te maken heeft met de brandweer en hij houdt zichzelf dagelijks op de hoogte van meldingen en de ontwikkelingen. Hij woont op een woongroep, werkt drie dagen in de week en gaat twee dagen in de week naar een activiteitencentrum.

Hij is verbaal sterk en daardoor kan hij ook overschat worden door zijn omgeving. Om deze reden heeft hij de hulp van een mentor nodig die met hem meekijkt, meedenkt en helpt bij het maken van beslissingen.

Heeft u interesse? Voor vacature A t/m C kunt u contact opnemen met Margreet Huikman, tel. 06-24755784/ e-mail mhuijkman@stichtingmentorschap.nl. Voor vacature D t/m F kunt u contact opnemen met William Beunder, tel. 06-83652747/ e-mail wbeunder@stichtingmentorschap.nl