Mentor worden

Als mentor ben je wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van je cliënt. Wanneer je cliënt dat zelf niet kan, ben jij bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast ben je als mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Je neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van je cliënt daarbij als leidraad. 

Benoeming door de rechtbank

Het mentorschap is een wettelijke beschermingsregel, die wordt toegewezen door de rechtbank. Stichting Mentorschap Noordwest en Midden wordt hiervoor benoemd door de rechter. Als mentor ga je aan de slag bij de Stichting en voert het mentorschap uit met een mandaat.

Opleiding en begeleiding

Als mentor wordt je opgeleid en ondersteund door Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. De opleiding start met een introductiecursus, waarin je de basiskennis voor het mentorschap opdoet. Daarna zorgen wij voor een passende match en een gedegen kennismaking met je cliënt.Door het jaar heen bieden wij bijscholingen over diverse thema's en kun je deelnemen aan intervisiebijeenkomsten in je regio. Bij de regio-ondersteuners en de coördinatoren kun je terecht met vragen over de uitvoering van het mentorschap.

Wat doe je als mentor?

Je bepaalt samen met je cliënt hoe je het mentorschap uitvoert, binnen de wettelijke bepalingen en de richtlijnen van de organisatie. Als mentor voer je in ieder geval onderstaande taken uit:

 • Je bezoekt je cliënt regelmatig (minimaal 1x per maand), om deze goed te leren kennen en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 
 • Je ondersteunt of vertegenwoordigt je cliënt bij besprekingen over zorg en zorgplan en zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
 • Je neemt besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met je cliënt.
 • Je hebt contacten namens en met je cliënt met o.a. behandelaars, zorgorganisatie, bewindvoerder en soms met familieleden.
 • Je rapporteert regelmatig over je werkzaamheden als mentor in het online registratiesysteem van de organisatie.

Wat krijg jij als mentor?

 • uitdagend vrijwilligerswerk met inhoud en persoonlijk contact
 • werk met een grote eigen inbreng, dat je flexibel kunt indelen
 • scholing en begeleiding
 • een maandelijkse onkostenvergoeding

Wat zoeken wij in een mentor?

 • Je bent communicatief vaardig en kunt grenzen stellen
 • Je durft beslissingen te nemen
 • Je bent minimaal op MBO-4 niveau opgeleid
 • Je bent circa 4 uur per maand beschikbaar

Vergoeding

Je ontvangt als mentor een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten en overige kosten.

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voordat je als vrijwilliger bij ons aan de slag kan, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden vergoed.

 

Aanmelden

Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk met inhoud en ben je communicatief vaardig, niet bang om beslissingen te nemen en minimaal op mbo-4 niveau opgeleid?  Meld je dan nu aan als mentor!

Vul hiervoor het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.