MENTOR WORDEN

Stichting Mentorschap is er voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Als mentor bent u wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, bent u bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast bent u als mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. U neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van uw cliënt daarbij als leidraad. 

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Of wilt u zich aanmelden als mentor? Dan komen we graag me u in contact! U kunt contact opnemen met de coördinator in uw regio, die u meer kan vertellen over de procedure, de cursus en de vacatures. De contactgegevens van coördinatoren vindt u hier.

We maken altijd eerst graag kennis met u in een gesprek. Ter voorbereiding daarop kunt u eventueel alvast het aanmeldformulier invullen.


Ieder mentorschap is anders. U bepaalt samen met uw cliënt hoe u het mentorschap uitvoert binnen de wettelijke bepalingen en richtlijnen van de organisatie. Als mentor voert u in ieder geval onderstaande taken uit:

- Regelmatig bezoek aan uw cliënt (minimaal 1x per maand) om deze zo goed mogelijk te leren kennen, een vertrouwensrelatie op te bouwen en om te kijken of de zorg goed loopt.

- Ondersteunen of vertegenwoordigen van uw cliënt bij besprekingen over de zorg en het zorgplan en erop toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

- Besluiten nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met uw cliënt.

- Contacten namens en met uw cliënt met onder andere behandelaars, de zorgorganisatie, de bewindvoerder en soms met familieleden.

- Rapporteren over uw werkzaamheden als mentor in het online registratieprogramma en jaarlijks aan de rechtbank.

Opleiding

Als u mentor wordt bij Stichting Mentorschap volgt u de introductiecursus, waarin u de basiskennis voor de mentor opdoet. De wet- en regelgeving, doelgroepen, de organisatie van de zorg en de praktijk van het mentorschap komen aan de orde. U ontvangt een reader die u als naslagwerk kunt gebruiken.

Door het jaar heen worden bijscholingen aangeboden over diverse thema's en kunt u deelnemen aan de regiogroep/ intervisie in uw regio. Ook kunt u deelnemen aan de landelijke Dag van de Mentor, die wordt georganiseerd door de Vereniging Mentorschap Nederland.

Begeleiding

De coördinator in uw regio stelt u voor aan een cliënt en zet samen met u de benodigde stappen om het mentorschap van start te laten gaan.

De regio-ondersteuner is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft of ergens tegenaan loopt bij de uitvoering van het mentorschap. De regio-ondersteuner kijkt en denkt met u mee Ook organiseert de regio-ondersteuner de intervisie/ regiogroep waar u kunt uitwisselen met andere mentoren.

U ontvangt als mentor een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten en overige kosten. Bij de start van het mentorschap maakt u hierover afspraken met uw coordinator.

In Noordwest-Holland

Vrouwelijke mentor gezocht in Den Helder:

Voor een zelfstandig wonende jongeman, onder begeleiding van de GGZ, zoeken wij een geduldige en begripvolle mentor.

Deze jongeman voelt zich vrouw en heeft de wens om in transitie te gaan. Er is behoefte aan een mentor die hem hierin ondersteunt en begeleid.

Het is belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. 1 a 2 keer per maand een bezoek is gewenst. We horen graag van je als jij degene bent die de steun in de rug wil bieden.

Heeft u interesse in deze vacature? Dan kunt u contact opnemen met Jennifer Schneijder, tel. 06-81697996/ e-mail jschneijder@stichtingmentorschap.nl.Mannelijke mentor gezocht voor een 51 jarige man bij SEIN in Heemstede

Voor een licht verstandelijk beperkte man die bij SEIN woont zoeken wij een mentor die zijn belangen wil

Behartigen en een vertrouwensband met meneer wil opbouwen. Betrokkene houdt van treinen en is een treinbaan aan het opbouwen op zijn woonlocatie. Hij heeft een relatie met een dame die ook bij SEIN in Cruquius woont en ze willen gaan samenwonen. De mentor zal bij dat proces ook een rol spelen. Een bezoek eens per maand is voldoende voor deze meneer, hij is behoorlijk zelfstandig en zelfredzaam.

Meerdere mentoren gezocht voor cliënten bij SEIN

Wij zijn op zoek naar meerdere mentoren die de belangen van 1 of 2 cliënten bij SEIN willen behartigen. SEIN is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie in Cruquius en Heemstede. De bewoners van SEIN worden 24 uur per dag begeleid en/of verzorgd en gaan vaak 9 dagdelen per week naar dagbesteding.

Regio ondersteuners gezocht

Regio-ondersteuners zijn bij Stichting Mentorschap het eerste aanspreekpunt voor mentoren in een regio. Zij ondersteunen de mentor bij de uitvoering van het mentorschap. Vanwege groei worden nieuwe regio-ondersteuners gezocht voor de regio`s: Midden en Zuid Kennemerland.

Als regio-ondersteuner deel je je eigen tijd in en werk je vooral vanuit huis. Je wordt bij je werk ondersteund door de coordinatoren (beroepskrachten). De uitvoering van de functie kost ongeveer 4 uur per week.


Heeft u interesse in één van de bovenstaande vacatures? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Huijkman, tel. 06-24755784/ e-mail mhuijkman@stichtingmentorschap.nl.