MENTOR WORDEN

Stichting Mentorschap is er voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Als mentor bent u wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, bent u bevoegd te beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast bent u als mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. U neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van uw cliënt daarbij als leidraad. 

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Of wilt u zich aanmelden als mentor? Dan komen we graag me u in contact! U kunt contact opnemen met de coördinator in uw regio, die u meer kan vertellen over de procedure, de cursus en de vacatures. De contactgegevens van coördinatoren vindt u hier.

We maken altijd eerst graag kennis met u in een gesprek. Ter voorbereiding daarop kunt u eventueel alvast het aanmeldformulier invullen.


Ieder mentorschap is anders. U bepaalt samen met uw cliënt hoe u het mentorschap uitvoert binnen de wettelijke bepalingen en richtlijnen van de organisatie. Als mentor voert u in ieder geval onderstaande taken uit:

- Regelmatig bezoek aan uw cliënt (minimaal 1x per maand) om deze zo goed mogelijk te leren kennen, een vertrouwensrelatie op te bouwen en om te kijken of de zorg goed loopt.

- Ondersteunen of vertegenwoordigen van uw cliënt bij besprekingen over de zorg en het zorgplan en erop toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

- Besluiten nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, zo mogelijk samen met uw cliënt.

- Contacten namens en met uw cliënt met onder andere behandelaars, de zorgorganisatie, de bewindvoerder en soms met familieleden.

- Rapporteren over uw werkzaamheden als mentor in het online registratieprogramma en jaarlijks aan de rechtbank.

Opleiding

Als u mentor wordt bij Stichting Mentorschap volgt u de introductiecursus, waarin u de basiskennis voor de mentor opdoet. De wet- en regelgeving, doelgroepen, de organisatie van de zorg en de praktijk van het mentorschap komen aan de orde. U ontvangt een reader die u als naslagwerk kunt gebruiken.

Door het jaar heen worden bijscholingen aangeboden over diverse thema's en kunt u deelnemen aan de regiogroep/ intervisie in uw regio. Ook kunt u deelnemen aan de landelijke Dag van de Mentor, die wordt georganiseerd door de Vereniging Mentorschap Nederland.

Begeleiding

De coördinator in uw regio stelt u voor aan een cliënt en zet samen met u de benodigde stappen om het mentorschap van start te laten gaan.

De regio-ondersteuner is uw eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft of ergens tegenaan loopt bij de uitvoering van het mentorschap. De regio-ondersteuner kijkt en denkt met u mee Ook organiseert de regio-ondersteuner de intervisie/ regiogroep waar u kunt uitwisselen met andere mentoren.

U ontvangt als mentor een vaste onkostenvergoeding voor reiskosten en overige kosten. Bij de start van het mentorschap maakt u hierover afspraken met uw coordinator.

In Noordwest-Holland


Hondenliefhebber zoekt mentor

Voor een licht verstandelijk beperkte hondenliefhebster uit Zuid Scharwoude zoeken wij een wettelijk vertegenwoordiger. Mevrouw is gek van dieren, met name honden en paarden. Daarnaast zwemt mevrouw graag en fietst ze graag. Mevrouw vindt het belangrijk om een contact te kunnen opbouwen, maar het contact met haar moeder is eveneens erg belangrijk voor haar.

Meer informatie over deze vacature kunt op vragen door te mailen naar: info@stichtingmentorschap.nl t.a.v. Patrick Komen.

Mentor gezocht voor een zelfstandig wonende mevrouw in de Zaanstreek

Voor een zelfstandig wonende dame in de Zaanstreek van in de 70 zijn wij op zoek naar een mentor die het contact met haar wil houden, een oogje in het zeil wil houden en haar belangen wil behartigen. Mevrouw is bekend met psychische problemen, maar slikt de juiste medicatie, is stabiel en krijgt hiervoor ondersteuning van de GGZ. Zij had een inwonende zoon, maar die is onlangs uit huis gehaald vanwege problemen en woont nu beschermd.

Wij zoeken iemand in de regio Zaanstreek die een paar uur in de maand over heeft, sociaal en empathisch is en iets voor langere tijd voor een ander wil betekenen.

Mentor plus gezocht voor een 78 jarige dame in een zorginstelling in Zaandijk

Voor een dame van 78 jaar die in een zorginstelling in Zaandijk woont zijn wij op zoek naar een vrouwelijke mentor die naast belangenbehartiger ook regelmatig met mevrouw naar buiten wil om kleding aan te schaffen en andere zaken. Het betreft hier een pittige dame die af en toe boos kan worden, maar die ook wel weer goed te corrigeren is.Wij zijn op zoek naar een nieuwe mentor die op regelmatige basis bij mevrouw langs wil gaan en een vertrouwensband met haar wil opbouwen om van daar uit haar belangen te kunnen behartigen.

Mannelijke mentor gezocht voor een 51 jarige man bij SEIN in Heemstede

Voor een licht verstandelijk beperkte man die bij SEIN woont zoeken wij een mentor die zijn belangen wil

Behartigen en een vertrouwensband met meneer wil opbouwen. Betrokkene houdt van treinen en is een treinbaan aan het opbouwen op zijn woonlocatie. Hij heeft een relatie met een dame die ook bij SEIN in Cruquius woont en ze willen gaan samenwonen. De mentor zal bij dat proces ook een rol spelen. Een bezoek eens per maand is voldoende voor deze meneer, hij is behoorlijk zelfstandig en zelfredzaam.

Mentor gezocht voor een 79 jarige dame in een zorginstelling in Amstelveen

Voor een dementerende dame van 79 jaar die in een zorginstelling in Amstelveen woont zijn wij op zoek naar een mentor die naast het bezoeken van mevrouw ook het contact met de zorg wil onderhouden en haar belangen wil behartigen. De echtgenoot van mevrouw is begin dit jaar overleden en het huurhuis wordt momenteel leeggehaald. Mevrouw woont al wat langer in de zorginstelling, omdat het thuis niet meer ging. Zij is in de veronderstelling dat haar man nog leeft. Het betreft een vriendelijke dame, die graag zingt en altijd wel in is voor een praatje. Mocht je tijd over hebben om mevrouw eens in de 3 weken te bezoeken en in de buurt van Amstelveen wonen, horen wij het graag.

Mentor gezocht voor een zelfstandig wonende meneer in Haarlem met psychische problemen

Voor een 41 jarige man die zelfstandig woont in Haarlem, zijn wij op zoek naar een mentor die vooral het contact onderhoudt met de behandelaren bij de GGZ. Meneer heeft schizofrenie en is in het verleden een aantal keren opgenomen geweest wegens het niet willen slikken van medicatie. Inmiddels gaat dit beter en is meneer al langere tijd stabiel.
We zoeken iemand die op de achtergrond als mentor aanwezig is voor het netwerk en op belangrijke momenten beslissingen neemt.

Meerdere mentoren gezocht voor cliënten bij SEIN

Wij zijn op zoek naar meerdere mentoren die de belangen van 1 of 2 cliënten bij SEIN willen behartigen. SEIN is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en epilepsie in Cruquius en Heemstede. De bewoners van SEIN worden 24 uur per dag begeleid en/of verzorgd en gaan vaak 9 dagdelen per week naar dagbesteding.Regio ondersteuners gezocht

Regio-ondersteuners zijn bij Stichting Mentorschap het eerste aanspreekpunt voor mentoren in een regio. Zij ondersteunen de mentor bij de uitvoering van het mentorschap. Vanwege groei worden nieuwe regio-ondersteuners gezocht voor de regio`s: Midden en Zuid Kennemerland.

Als regio-ondersteuner deel je je eigen tijd in en werk je vooral vanuit huis. Je wordt bij je werk ondersteund door de coordinatoren (beroepskrachten). De uitvoering van de functie kost ongeveer 4 uur per week.


Heeft u interesse in één van de bovenstaande vacatures? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Huijkman, tel. 06-24755784/ e-mail mhuijkman@stichtingmentorschap.nl.