MENTOR NODIG

Wanneer je een ziekte of beperking hebt, is het soms moeilijk om zelf beslissingen te nemen en voor jezelf op te komen. Als er in jouw omgeving niemand is die dit voor je kan doen, kan een mentor uitkomst bieden. Stichting Mentorschap Noordwest en Midden kan zo'n mentor bieden. Wij gaan dan op zoek naar een passende mentor, die jou helpt bij beslissingen over je verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Daarnaast is je mentor je adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. Je mentor neemt jouw wensen en behoeften en normen en waarden als leidraad. 

Passende match

Omdat we het belangrijk vinden dat er een vertrouwensband ontstaat tussen jou en je mentor, maken we een passende match. We houden daarbij rekening met jouw voorkeuren. Wanneer wij denken een geschikte kandidaat te hebben, stellen we die aan je voor en organiseren een kennismakingsgesprek. Als er een klik is, gaan wij ervoor zorgen dat de mentor door de rechter benoemd wordt. Het mentorschap is namelijk een wettelijke beschermingsmaatregel, die wordt toegewezen door de rechter. Hiervoor wordt de Stichting Mentorschap Noordwest Midden door de rechter benoemd.

Wat doet een mentor?

  • Je mentor bezoekt je regelmatig (minimaal 1x per maand), om jou goed te leren kennen.
  • Je mentor ondersteunt of vertegenwoordigt je bij besprekingen over zorg en zorgplan en zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.
  • Je mentor neemt, zoveel mogelijk samen met jou, besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
  • Je mentor heeft, namens en met jou contact met o.a. behandelaars, zorgorganisatie, bewindvoerder en soms familieleden.

Aanmelden

Heb jij een mentor nodig of wil je iemand anders aanmelden voor het mentorschap? 

Vul dan het aanmeldformulier in.

Kosten

Er geldt een vast jaarlijks tarief voor mentorschap en een tarief voor de intake door het ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. Voor 2023 bedragen de tarieven:

- Jaartarief: € 1.245,-

- Intake (eenmalig): € 586,-

Als je een minimuminkomen hebt, kun je (een deel van) de kosten voor mentorschap terugvragen bij de gemeente (Bijzondere Bijstand). Neem voor meer informatie hierover contact op met de gemeente.