MENTOR NODIG

Wanneer u een ziekte of beperking heeft kan het soms moeilijk zijn om zelf te beslissen en voor uzelf op te komen. Wanneer er in uw omgeving niemand is die dit voor u kan doen kan Stichting Mentorschap een vrijwilliger inzetten als mentor. Wij gaan dan op zoek naar een passende mentor. U kunt zelf contact met ons opnemen of iemand anders vragen om dat te doen.

Passende match

Omdat we het belangrijk vinden dat er een vertrouwensband ontstaat tussen u en uw mentor, maken we een passende koppeling. We houden daarbij rekening met uw voorkeuren en bijvoorbeeld ook de reisafstand. Wanneer wij denken een geschikte kandidaat te hebben gevonden zullen we deze aan u voorstellen en (minimaal) één kennismakingsgesprek organiseren. Wanneer u beide positief bent coördineren wij de aanvraag bij de rechtbank. Dit betekent dat wij de benodigde formulieren zullen verzamelen en de rechter zullen vragen de mentor te benoemen.

Een mentor van Stichting Mentorschap helpt bij het nemen van beslissingen en het opkomen voor uw belangen. We vinden de vertrouwensband tussen u en uw mentor heel belangrijk. Uw mentor komt regelmatig bij u langs en we zorgen voor een passende koppeling.

We houden daarbij rekening met uw voorkeurenen bijvoorbeeld ook de reisafstand. Wanneer wij denken een geschikte kandidaatte hebben gevonden zullen we deze aan u voorstellen en (minimaal) éénkennismakingsgesprek organiseren.

Wij coördineren desgewenst de aanvraag bij de rechtbank. Dit betekent dat wij de benodigde formulierenzullen verzamelen om de rechter te vragen het mentorschap in te stellen.

Als u zichzelf of een ander aan wilt melden voor een mentor of vragen heeft, neemt u dan contact op met de coördinator in uw regio.

Bij aanmelding zullen wij u in ieder geval vragen het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook samen met uw hulpverlener invullen of hem/ haar vragen dit voor u te doen. De gegevens gebruiken wij om een goede koppeling te kunnen maken met een mentor.
Er geldt een vast jaarlijks tarief voor mentorschap en een tarief voor de intake door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor 2019 bedragen de tarieven:

- Jaartarief: 1132,- euro

- Intake (eenmalig): 533,- euro

Wanneer u een minimuminkomen heeft, bijvoorbeeld omdat u leeft van een uitkering, kunt u (een deel van) de kosten voor mentorschap terugvragen bij uw gemeente (dit heet Bijzondere Bijstand). Neemt u voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente.