Evelien Buitenhuis: Het mentorschap is divers en leerzaam

cross

'Ik ben Evelien Buitenhuis en ik ben sinds begin 2018  mentor. Als verpleegkundig manager van een kleinschalige woonvorm voor dementerenden had ik regelmatig te maken met mentoren. Ook via symposia en het project Veilig Thuis maakte ik kennis met mentorschap en gaandeweg kreeg ik het idee dat mentorschap een mooie invulling van mijn tijd zou kunnen zijn als mijn arbeidzame leven voorbij was. Omgaan met kwetsbare mensen, een persoonlijke band aangaan, iets van mijn beroepservaring kunnen inzetten en iets voor anderen kunnen betekenen zijn mijn drijfveren.

Ik heb nu drie cliënten, allemaal dames van mijn leeftijd en zeer verschillend van karakter. Ze hebben alle drie een licht verstandelijke beperking, zijn getrouwd geweest en hebben vanwege diverse problemen in het verleden weinig contact meer met hun kinderen.

Mijn cliënt in het verpleeghuis heeft vooral behoefte aan sociaal contact en aandacht. Zij geeft nog steeds regelmatig aan niet in een zorgsetting te willen zijn, maar een eigen huis te willen. Ze kent echter inmiddels prima de weg in het verpleeghuis en ze kent er veel mensen met wie zij praatjes en grapjes maakt. Het zorgteam geeft de wenselijkheid van overplaatsing aan naar een meer aansluitende leefgroep (leeftijd, handicap) Omdat ik weet hoe angstig en onwennig zij in het begin was, vind ik overplaatsing moeilijk. Ook omdat zij in haar oude leven geen sociale contacten, clubs of hobby’s had. Dit is wel de motivatie voor  overplaatsing vanuit het verpleeghuis.

Mijn thuiswonende cliënt is het meest zelfstandig. Omdat ik nog maar kort haar mentor ben en door haar zelfstandigheid is het nog een beetje zoeken wat ik voor haar kan betekenen. Wel vinden zij (en ik) het heel gezellig om bij elkaar te zijn. Zij houdt van spelletjes doen en tv-programma’s bespreken. Zij vraagt nu zelf advies over medische en financiële zaken. Voor dat laatste verwijs ik haar naar haar bewindvoerder.

Ik ervaar het mentorschap als zeer divers, positief en nog steeds leerzaam op het gebied van omgang en contacten met mensen!'