Stichting Mentorschap heeft jarenlange ervaring met mentorschap en beschikt over expertise ten aanzien van mentorschap en aanverwante thema's. Onze vrijwilligers bieden we naast de introductiecursus periodieke scholing aan die direct aansluit bij de praktijk.

Klik hier voor informatie over trainingen voor onze vrijwilligers.