OVER MENTORSCHAP

Het mentorschap is een beschermingsmaatregel. De rechter stelt het mentorschap in wanneer een persoon (de betrokkene of cliënt) niet (volledig) in staat is zijn eigen belangen te behartigen op het persoonlijke vlak. Een mentor is wettelijk vertegenwoordiger op het vlak van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Stichting Mentorschap wordt benoemd door de rechtbank wanneer er in de familie of sociale omgeving geen (geschikte) persoon is die de rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich kan nemen.

Het bestuur van Stichting Mentorschap bestaat uit: mevrouw M.M. van Sluis (voorzitter), mevrouw B.S van Zeeland (secretaris), de heer J. Mol (penningmeester), de heer J.P.H. Brandt en de heer J. Loomans

Bestuursleden ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding van 300 euro per jaar.


Nevenfuncties

Mw. M.M. van Sluis-Barten (voorzitter)

Directeur Erasmus Trustfonds, lid van de ouderadviesraad Revius Lyceum Doorn

Mw. B.S. van Zeeland (secretaris)

Locatiemanager Gemiva svg, bestuurslid (secretaris) SIEN

Dhr. J. Mol (penning-meester)

Voorzitter Kerkenraad PG Houten,voorzitter Stichting Mentorschap Dossier Breda, penningmeester Stichting UrgenteNoden Nederland Hilversum, penningmeester Stichting Leergeld Houten en voorzitter RvC Smart Ice Zwanenburg (tot maart 2018).

Dhr. J.P.H. Brandt

Voorzitter bestuur Mentorschap Nederland, voorzitter bestuur Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht


Dhr. J. Loomans

Lid Raad van Toezicht Kwintes (beschermd wonen, begeleid wonen, Maatschappelijke opvang), voorzitter Bestuur Stichting Scouters (onafhankelijke hulpmiddelensite vanuit ervaringsdeskundigen, penningmeester bestuur Stichting THUIS.LAB (Innovatieplatform voor ouderenzorg in Noord-Holland)

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het functioneren van de stichting en/of een mentor, die door de stichting wordt begeleid.

De stichting heeft een regeling voor klachtbehandeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie mentoren.Om in goed mentorschap te voorzien moeten de nodige gegevens van cliƫnten en mentoren worden verzameld. Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Stichting Mentorschap een privacyverklaring gehanteerd.

Stichting Mentorschap is het resultaat van een fusie per 1 januari 2017 tussen de stichtingen Mentorschap Noordwest-Holland en Midden Nederland. De jaarverslagen en jaarrekeningen van 2016 zijn daarom van 2 stichtingen.

Jaarverslagen

- Jaarverslag 2016 Noordwest-Holland

- Jaarverslag 2016 Midden Nederland

- Jaarverslag 2017 Stichting Mentorschap

- Jaarverslag 2018 Stichting Mentorschap


Jaarrekeningen

- Jaarrekening 2016 Noordwest-Holland

- Jaarrekening 2016 Midden Nederland

- Jaarrekening 2017 Stichting Mentorschap

- Jaarrekening 2018 Stichting Mentorschap


Beleidsplan

- Beleidsplan 2017-2022